PRESS

Ajakirjaniku Viru Folk festivalile akrediteeriteerimise eelduseks on ajakirjaniku ja/või väljaande kuulumine Eesti Meediaettevõtete liitu või Eesti Ajakirjanike Liitu (EAL). Kui ajakirjanik ei ole nimetatud liitude liige, palume festivalil osalemise soovi lühidalt põhjendada.

Viru Folgi korralustiimi eesmärk on teha koostööd ajakirjanikega, kes suhtuvad oma töösse täie tõsidusega ning kes siiralt kavatsevad üritust kajastada. 

Panustame kvaliteedile ja tõsiseltvõetavusele ning seetõttu soovime oma kolleegidega meediast eelnevalt isiklikumal viisil suhelda, et saada teada nende soovid ja vajadused, et festivali kajastamine viperusteta sujuks ning et omalt poolt võimalikult palju kaasa aidata. Hindame iga ajakirjaniku seni tehtud tööd ning mainet, samuti ka väljaande loetavust, tuntust ning mainet.

Eelis tänavust Viru Folki kajastama pääseda on neil ajakirjanikel, kes on varasematel aastatel ürituse ja selle korraldajatega edukat ja mõlemapoolselt kasulikku koostööd teinud. Seepärast palume kindlasti avalduses ära märkida varasemad kajastused, kui neid on.  

Samuti teeb meile vaid heameelt, kui ajakirjanik kavatseb Viru Folki kajastada juba enne ürituse toimumist. Seetõttu palume sel aastal Viru Folgile tulevatel ajakirjanikel kirjeldada oma plaane ja kavatsusi ning seda, kuidas ja millal Viru Folgiga seotud artikleid avaldatakse.

 Kuigi võrdne kohtlemine on tähtis, teeme siiski erandeid pikaajalistele koostööpartneritele, kohalikele olulisematele väljaannetele ning Eesti suurematele telekanalitele.

 Ka välisajakirjanikke akrediteerime mõnevõrra erinevatel alustel, tegemata siiski järeleandmisi väljaande tõsiseltvõetavuses.Vaikimisi akrediteerime ühe ajakirjaniku igast väljaandest, kuid põhjendatud juhtudel võib väljaannet esindada ka kaks inimest.Näiteks akrediteerime hea meelega lisaks ajakirjanikule ka fotograafe ja kaameramehi, kuid sellisel juhul tahame Viru Folgil salvestatud materjalid saada ka meie valdusesse koos loaga kasutada neid sotsiaalmeedias ja ürituse materjalides. Loomulikult peame autorit meeles.Sel aastal ootame, et ajakirjanikud mõtleksid ka persooni- ja portreelugudele. Olgu väljavalituteks siis kas Viru Folgi esinejad või hoopiski korraldusmeeskonna liikmed või vabatahtlikud või külaelanikud, kes oma panuse peo õnnestumisse andnud, palume konkreetsed intervjuusoovid avaldusel ära märkida. Nii saame omalt poolt korraldada vajadusel soovitud kohtumise näiteks festivali peaesinejatega.

Küsimuste korral helistage-kirjutage julgelt!Sõbralikku ja mõnusat folki soovides,
korraldajate nimel Uku Tampere

Akrediteerimistaotluse leiad SIIT

PRESSIKESKUS ASUB LAINELA PUHKEKÜLAS, SAUNAMAJA KONVERENTSIRUUMIS.

PRESSIKESKUSE LAHTIOLEKUAJAD:
Reedel, 10. augustil kell 14:00 – 18:00
Laupäeval, 11.augustil kell 10:00 – 18:00
Pühapäeval, 12. augustil kell 11:00 – 15:00

Kui tekib vajadus pressikeskust kasutada väljaspool lahtiolekuaega, leppida selles kokku  e-maili teel: press@virufolk.ee