Hea külastaja!

Kui sul festivalile tulles pole ette näidata vaktsineerimispassi või COVID-19 läbipõdemise tõendit ega negatiivset testitulemust, siis saab teostada kiirtestimine sealsamas Käsmus, Neeme tee 42, kohe Piletikeskuse kõrval. Kiirtest maksab 7 € ja testimise pileteid saab soetada Piletilevist või kohapealt. Eelmüügist soetatud kiirtesti pilet tagab testimise eelisjärjekorras. Testimispunkt on avatud reedel 06.08 kell 11.00 – 00.00, laupäeval 07.08 kell 10 – 00.00 ja pühapäeval 08.08 kell 10 – 16.00. Kui test on negatiivne, saab külastaja edasi siirduda Piletikeskusesse. Positiivse testi korral tuleb lahkuda eneseisolatsiooni ja võtta ühendust perearstiga! Positiivse testi korral tagastab korraldaja piletiraha.

Kuidas tulla

Käsmu parklates on festivali ajal parkimine tasuline. Ühekordse parkimise hind sõltumata parkimisaja pikkusest on 10 €!

Lähim kõigi mugavustega karavaniparkla on Lepispea karavaniparkla, mis asub Käsmu-Võsu tee ääres.
Info: www.lepispea.eu, tel – (+372) 545 01522.

Eluolu

Pakihoid asub Lainela Puhkekülas festivali pressikeskuse kõrval.
Avatud R 14-21, L 13–21, P 12 -16 (hoiutasu 3€).

 

Sellel aastal saunalaval seoses viirusepuhanguga kontserte ei toimu. Loodame mõistavale suhtumisele.

 

Telefoni saab laadida infotelgis, mis asub pealava alal.

Lisaks ametlikule folgi-majutusele Lainela Puhkekülas, pakuvad sarnaselt eelmiste aastatega alternatiivseid majutusvõimalusi ehk väiksemaid eratelklaid või kodumajutust ka kohalikud Käsmu elanikud. Huvi korral võtke palun ühendust:

Virge (telkimine, kaardil telkla nr 2) – tel 55537828,
Eve (telkimine ja kodumajutus, kaardil telkla nr 3) – 5152040,
Tiiu (telkimine ja kodumajutus, ei ole märgitud kaardile) – 5122049.

Telkla nr 1 piletimüük toimub piletikeskuses. Üks öö maksab 5€.

Ööbimiseks Lainela Puhkekülas tuleb kohad eelnevalt broneerida: majutus@virufolk.ee

Festivali alas on palju erinevaid toitlustajaid. Kõhu saavad täis ka kõige valivamad veganid kui ka maitseelamuste otsijad.

Oma toidu ja joogigafestivalialale ei lubata. Vastavalt teema-aastale on kohapeal ka rahvusköögid.

Palume tungivalt oma lemmikuid festivalile mitte kaasa võtta.
Pikaajaline suure rahvahulga seas viibimine ning kuuma päikese või vihma käes olemine võib olla teie lemmiku vaimsele ja füüsilisele tervi- sele väga kahjulik, ning seeläbi mitte ainult seada ohtu looma elu, vaid ohustada ka kaaskodanikke ning rikkuda teie enda festivalielamust.

Juhul kui teil siiski ei ole oma looma kellegi hoole alla jätta, siis palume järgida järgmisi reegleid:

• Kaasa on lubatud võtta vaid koolitatud ja kasvatatud mitteagressiivseid isendeid.
• Oma looma järgi tuleb koheselt koristada (mustuse korjamiseks kilekott peab endal kaasas olema).
• Looma kaasa võtnud isik kannab täielikku vastutust kõigi tekitatud kahjude eest.
• Lemmikloom peab olema kiibistatud/tätoveeringuga ja nõuetekohaselt vaktsineeritud.
• Lemmiklooma kaelarihma külge peab olema kinnitatud tema eest vastutava inimese nimi ja mobiiltelefoni number.
• Tagada tuleb oma lemmiku tervislik heaolu – loom peab olema toidetud ning talle peab olema kättesaadav joogivesi. Koerte ja muude lemmikute pikemaks ajaks kinnistesse autodesse jätmine on keelatud.
• Järgida tuleb ka kõiki teisi EV seadustes ettenähtud nõudeid, mis regu- leerivad koos lemmikloomadega avalikus kohas viibimist.
• Pidage meeles, et kõik inimesed ei ole nii suured loomaarmastajad kui teie ega pruugi suhtuda liigse vaimustusega sellesse, kui teie koer vm loom nendega tutvust läheb sobitama. Palun hoidke oma lemmik enda juures. Loom ei tohi festivalil häirida avalikku korda ega teiste festivalinautlejate rahu.
• Turvameeskonnal on õigus paluda teie lahkumist kontserdipaigast kui teie lemmik on selleks andnud mõjuva põhjuse.

Festivali sisekorraeeskirjad on kehtestatud festivali korraldaja poolt ning
on järgimiseks kõigile festivali territooriumil viibijatele.

1. PÄÄS FESTIVALILE
1. Korraldaja jätab endale õiguse valida kliendid.
2. Pääsu festivalile tagab pass või päevapilet, mis vahetatakse piletikeskuses
käepaela vastu, mille olemasolu kontrollitakse festivali pääslas.
3. Külastaja on kohustatud piletit ja käepaela hoolikalt hoidma.
4. Pilet või käepael kaotab kehtivuse, kui see on rikutud või eemaldatud.
5. Kontserdi üksikpilet annab õiguse siseneda piletil märgitud kontserdile
ühe korra. Pilet kaotab kontserdipaigast väljumisel kehtivuse.
6. Alla 13 aastastele on sissepääs tasuta.
5. Muud läbipääsurežiimid tagab korraldaja käepael või eriluba.

2. FESTIVALI TERRITOORIUMILE EI PÄÄSE ISIKUD,KELLEL ON KAASAS:
1. klaas-, plekk-, plastik või muud anumad või esemed, mille sisu või purunemine
jms. võivad ohustada tema enda või teiste turvalisust;
2. mistahes relvad või muud ohtlikud esemed;
3. pürotehnilised vahendid, tõrvikud;
4. oma söök, jook, alkohol, narkootilised või muud psühhotroopsed ained.
3. FESTIVALI TERRITOORIUMIL:
1. kehtib ajutine liikluskorraldus, mis on tagatud lisamärgistuse ja reguleerijatega;
2. parkimine toimub selleks ettenähtud parklates, eriload liikumiseks on
elanikele ja teenindavale transpordile;
3. parkimine evakuatsiooni teedel: Neeme tee, Põllu, Laane tee, Muuli,
Merekooli, Nooruse ja Põhja tänavatel on rangelt keelatud;
4. lahtise tule tegemine ja grillimine on festivali alal, parklas ja telklas keelatud;
5. telkimine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades;
6. festivalil kehtib öörahu kell 02:00 – 07:00.

3. KORRALDAJAL ON ÕIGUS KÕRVALDADA FESTIVALI TERRITOORIUMILT ISIKUD, KES:
1. rikuvad korda (kaklus, kehavigastuse tekitamine, vargus, narkootiliste
või psühhotroopsete ainete omamine või nendega kauplemine jmt);
2. vandaalitsevad;
3. omavad keelatud esemeid;
4. ei allu korraldajate, liikluse reguleerijate või turvatöötajate korraldustele.
Festivalilt kõrvaldatud isiku pilet kaotab kehtivuse ning isik kaotab
õiguse festivalile sisenemiseks. Samuti ei ole isikul õigust nõuda korraldajalt
pileti tagasi ostmist.

4. KÜLASTAJA ON KOHUSTATUD:
1. järgima festivali sisekorraeeskirju;
2. käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme;
3. hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks ettenähtud kohtadesse.

5. KÜLASTAJA ÕIGUSED:
1. tunda rõõmu festivali toimumisest;
2. pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava personali poole;
3. esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale korrale.

FESTIVALI ALALE PÄÄSEB:
* FESTIVALI PASSIGA kogu festivali ajal;
* FESTIVALI PÄEVAPASSIGA kogu päeva ja sellele järgneval ööl kella 4-ni;
* Go_A KONTSERDI EELMÜÜGIPILETIGA, mis vahetatakse festivali piletikeskuses käepaela vastu ning mis tagab sissepääsu festivalialale alates reede 6.08 kell 21 kuni öösel kella 4-ni;
* FESTIVALI PASS ja PÄEVAPASS tagavad festivali ajal sissepääsu kõigile kontsertidele.Festivali pass kui päevapass vahetatakse käepaela vastu piletikeskuses. Üksnes etendusele “Südame sosin” tuleb osta festivali piletikeskusest eraldi pilet;
– Festivalile saavad tasuta kõik kuni 12-aastased lapsed (kaasa arvatud). Et vältida lapse vanuse määramisega tekkida võivaid probleeme, palume festivali alale jõudes pöörduda piletimüüjate poole, kes panevad dokumendi ettenäitamisel lapsele lapsekäepaela.
– Sooduspassi või sooduspäevapileti vahetamisel käepaela vastu tuleb esitada soodustust tõendav dokument.
– Perepass ja perepäevapilet kehtivad kuni neljale ühe pere inimesele, kellest vähemalt üks peab olema täiskasvanu ja vähemalt üks laps (13-18 aastane). Perepassi ja perepäevapiletit kohapeal ei müüda.

NB! Seoses vabariigi valitsuse poolt kehtestatud külastajate arvu piirmääraga tänavu tuleb esinejatel, külastajatel, vabatahtlikel ja kauplejatel esitada festivalile pääsemiseks kehtiv vaktsineerimispass, koroona läbipõdemist tõendav dokument või negatiivne koroonatest. Festivali alale pääseb käepaela alusel. Käepaela saavad kohapeal piletikeskusest festivali passi või päevapileti omanikud. Ka eelmüügist soetatud Go_A kontserdipilet tagab pääsu festivalialale eelpoolmainitud ajavahemikul.

Piletikeskus avatud:
Reedel 11.00 – 00.30
Laupäeval 10.00 – 00.30
Pühapäeval 10.00 – 16.00